Template:USSR premium ships

From War Thunder Wiki
Jump to: navigation, search
USSR premium ships
Motor torpedo boats  G-5 (ShVAK) · Pr.123K (A-11)
Motor gun boats  TKA-106 · Pr.183 BM-21 · Ya-5M
Motor torpedo gun boats  MPK Pr.12412P
Armoured gun boats  MBK-161 early · MBK pr.186 (MK 85) · Pr.1124 MLRS · Pr.1204
Sub-chasers  MPK Pr.122bis
Frigates  Rosomacha
Destroyers  Kerch · Ryany · Leningrad · Stroyny · Smelyi · Neustrashimy · Blagorodnyy
Light cruisers  Kerch · Zheleznyakov
Battleships  Marat